Một số nhận xét về lâm sàng và huyết học của các trường hợp lơ xê mi cấp sau hội chứng rối loạn sinh tuỷ

243 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Anh Trí Lê Quế 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1996

Số: 5

Trang: 29-31

Liên kết