Một số tác dụng phụ của thuốc Mêcalypsol đối với trẻ em sau phẫu thuật bỏng mới

204 April 11, 2017 0

Tạp chí: Chuyên đề bỏng

Năm: 1996

Số: 4

Trang: 35-37

Từ khóa: Nhi khoa Calypsol

Liên kết