Một số thay đổi về hồng cầu,bạch cầu và tiểu cầu ở nhữnh người tiếp xúc thường xuyên với hoá chất

164 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Vinh Hà 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 23-26

Liên kết