Một số thể dị ứng thuốc có bọng nước:Đặc điểm lâm sàng,xét nghiệm và mô bệnh học

118 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2006

Số: 5

Trang: 21-23

Liên kết