Một số tình hình vệ sinh lao động tại tỉnh Khánh Hòa 1992-1996

83 August 31, 2017 0

Tác giả: Đặng Châu 

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 1998

Số: 1

Trang: 67-69

Khảo sát về điều kiện môi trường lao động từ 1992-1996. Mẫu và các chỉ tiêu xét nghiệm: vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, bụi, khí độc, phóng xạ. Trong 5 năm tỷ lệ mẫu không đạt tiêu chuẩn vệ sinh giao động trong khoảng 20-30%. Tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) và số người tử vong do TNLĐ ngày càng tăng. Khả năng khám phát hiện bệnh nghề nghiệp còn hạn chế. Phối hợp giữa các ban ngành tổ chức hội thảo, tập huấn về công tác bảo hộ lao động, sơ cứu TNLĐ, phòng chống ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật cho 663 người
Liên kết