Một số vấn đề về tiêu chuẩn hoá, nâng cao chất lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc thực vật về độ an toàn

120 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2005

Số: 2

Trang: 8-11

Việc đảm bảo chất lượng thuốc về mặt an toàn đối với thuốc có nguồn gốc thực vật là vấn đề đang được quan tâm. Việt Nam là thành viên tham gia diễn đàn hòa hợp về thuốc từ dược thảo thuộc khu vực đông bắc Á và Tây Thái Bình Dương của WHO. Năm 1996 Bộ y tế Việt Nam đã ban hành "hướng dẫn nghiên cứu đánh giá tính an toàn và hiệu lực thuốc cổ truyền Việt Nam". Tính an toàn của thuốc cổ truyền có nhiều khía cạnh liên quan trong đó có các chỉ tiêu an toàn thuộc phạm vi tiêu chuẩn chất lượng dược phẩm như đã nêu. Dược điển Việt Nam III có 276 chuyên luận dược liệu, 37 chuyên luận chế phẩm đông dược, tuy nhiên các tiêu chí đảm bảo chất lượng về khía cạnh an toàn thì chưa có. Do đó chúng ta cần từng bước đưa các yêu cầu này đối với tiêu chuẩn kiểm nghiệm thuốc có nguồn gốc thực vật.
Liên kết