Một số yếu tố liên quan tới bệnh hen phế quản trẻ em và bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị dự phòng tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng trong 2 năm (2005 - 2007)

131 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2007

Số: 2 - SĐB Kỷ niệm 30 năm thành lập Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng - Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ XV

Trang: 33-40

Liên kết