Một trường hợp hiếm gặp u hỗn hợp dưới hàm đã thoái hoá phát triển trên 60 năm nặng 5 kg

173 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Trọng Điểm 

Tạp chí: Răng hàm mặt

Năm: 1974

Số: 1

Trang: tr.:29-33

Liên kết