Một trường hợp hóc xương cá cắm vào động mạch chủ xuất huyết gây tử vong

56 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Ngọc Dũng 

Năm: 1965

Số: 3

Trang: tr.:69-72

Liên kết