Một vài nhận xét về giá trị của monitoring trong theo dõi thai ở thai phụ nhiễm độc thai nghén

96 August 31, 2017 1

Tác giả: Trần Danh Cường 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 1999

Số: 12

Trang: 129-130

Nhằm phát hiện sớm suy thai. Hồi cứu 64 sản phụ NĐTN điều trị thai nghén tại kho sản 1 viện BVBMTSS năm 1997. Thông qua phân tích biểu đồ ghi nhịp tim thai. Kết quả thấy nhịp tim thai phẳng, có giá trị tiên đoán suy thai là 30%, xuất hiện DIP thì giá trị tiên đoán của nó là 83,3% (với độ nhạy 52,6% và độ đặc hiệu 91,6%).
Liên kết