Một vài ý kiến về phẫu thuật cắt lách cấp cứu trong điều trị bệnh ban xuất huyết giảm tiểu chua rõ căn nguyên (BXHTCCRCN) cầu

227 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1998

Số: 4

Trang: 28-31

Liên kết