Nắn kín và xuyên kim mặt ngoài khuỷu để điều trị gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em có di lệch: khả năng giữ vững ổ gãy và tổn thương thần kinh sau điều trị

124 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thời sự Y học

Năm: 2008

Số: 25

Trang: 11-14

Đặt vấn đề: Nắn kín và xuyên kim qua da đã trở thành phương pháp điều trị hàng đầu cho các trường hợp gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em có di lệch tại BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM hơn 10 năm qua. Kỹ thuật xuyên kim mặt ngoài khuỷu chưa được sử dụng rộng rãi dù có ưu điểm giảm tổn thương thần kinh trụ. Mục tiêu: Trình bày các kết quả điều trị với kỹ thuật xuyên kim mặt ngoài khuỷu trong gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em. Đối tượng và phương pháp: Phân tích loại gãy xương, cách xuyên kim, hình ảnh X-quang ngay sau xuyên kim và sau 3 tuần của 17 trường hợp (TH) gãy trên lồi cầu xương cánh tay ở trẻ em từ 20 tháng đến 14 tuổi được nắn và xuyên kim đơn thuần từ mặt ngoài khuỷu từ tháng 1/2006-4/2007 tại BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM. Góc mang lâm sàng được đo cho các TH bị di lệch thứ phát sau nắn. Đánh giá thần kinh trước và sau điều trị để phát hiện các tổn thương thần kinh liên quan đến điều trị. Kết quả và kết luận: Trong 17 TH, có 2 TH bị di lệch thứ phát sau nắn với các sai sót kỹ thuật có thể ghi nhận được và 2 TH liệt thần kinh quay được khám phá sau điều trị. Cần tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật từ lúc xuyên kim đến khi thực hiện các nghiệm pháp kiểm tra độ vững. Chú ý các yếu tố nguy cơ: bệnh nhân quá nhỏ hay quá to, đường gãy cao hơn bình thường. Cần ghi nhận các kết quả khám thần kinh rõ ràng trong hồ sơ bệnh nhân.
Liên kết