Ngành dược quân đội luôn chú trọng đến chất lượng và hiệu quả của công tác bảo đảm vật chất quân y

175 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1996

Số: Đặc san Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Quân y

Trang: 11-13

Liên kết