Nghiên cứu ái lực của glycoprotein và alphafetoprotein (AFP) huyết thanh một số bệnh nhân ung thư với Lectin Con. A điều chế từ hạt đậu rựa (canavalia ensiformis) ở Việt Nam

101 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2001

Số: 1

Trang: 9-12

Sử dụng Con.A tinh chế độ tinh khiết cao từ đậu rựa (Canavalia ensiformis) ở Việt nam để thiết kế cột ái lực Con.A - Sepharos 4B dùng trong nc biểu hiện AFP và một số glycoprotein huyết thanh của bn ung thư gan và ung thư vú, kết quả thấy: Lectin Con.A tương tác đặc hiệu cao với AFP và một số glycoprotein huyết thanh bệnh lý. Đây là cơ sở cho những nc sau trong điều chế kit AFP ái lực với lectin làm marker chẩn đoán sớm bệnh ung thư biểu mô tế bào gan, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao như viêm gan mạn và xơ gan
Liên kết