Nghiên cứu ảnh hưởng của glycoside quả mướp đắng lên hoạt tính enzym glucose-6- phosphatase ở gan chuột tăng đường huyết thực nghiệm

206 August 31, 2017 0

Năm: 2006

Số: SĐB

Trang: 159-163

Liên kết