Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến thành phần hoá học của vị thuốc thảo quyết minh

134 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2004

Số: 6

Trang: 187-191

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến thành phần hoá học của vị thuốc thảo quyết minh. Ở các mức nhiệt độ khác nhau, nhưng thành phần và hàm lượng anthranoid có quy luật biến đổi theo trật tự nhất định, chất và lượng tương đương nhau trong 3 mức nhiệt độ: ở mức dưới 120 độ C (tương đương sao qua) sự thay đổi không đáng kể; ở khoảng 140 độ C đến 160 độ C ( tương đương sao vàng): thay đổi ít; ở khoảng 200 độ C đến 220 độ C (tương đương sao cháy): thay đổi mạnh.
Liên kết