Nghiên cứu biến đổi các chỉ số biến thiên nhịp tim theo thời gian ở bệnh nhân suy tim mạn tính

153 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 2007

Số: 3

Trang: 34-37

Liên kết