Nghiên cứu biến đổi của chỉ số huyết áp tâm thu cổ chân - cánh tay (ABI) ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim

166 August 31, 2017 0

Năm: 2011

Số: Số đặc biệt

Trang: 223-228

Liên kết