Nghiên cứu biến đổi lâm sàng, điện tim và tác dụng phụ của Dipyridamol trong quy trình chụp xạ hình Spect tưới máu cơ tim

197 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2007

Số: 6

Trang: 29-36

Liên kết