Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên một số cây thuốc quan trọng

254 August 31, 2017 1

Tác giả: Ngô Quốc Luật 

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Năm: 2005

Số trang: 101 tr.

Nghiên cứu 8 loại cây dược liệu đang được trồng tại Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội nhằm phân lập, định tên, chụp ảnh các loài sâu, bệnh hại trên các cây thuốc và đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp các loài sâu bệnh hại chính. Kết quả đã chỉ ra thành phần các loài sâu bệnh hại trên các cây thuốc như sau: cây Bạch chỉ có 16 loài, cây Bạch truật có 8 loài, cây Cúc gai dài có 15 loài, cây Cà độc dược có 25 loài, cây Lão quán thảo có 18 loài, cây Diệp hạ châu có 4 loài, cây Trinh nữ hoàng cung có 10 loài, cây Sâm K5 có 5 loài, cây Lô hội chưa thấy xuất hiện sâu gây hại, bệnh hại gồm 2 loài chính là đốm lá đen và thối nhũn gốc trong đó bệnh đốm đen lá gây tác hại nghiêm trọng. Biện pháp ngắt lá diệt sâu có hiệu quả khá tốt đối với sâu cuốn lá Homona coffearia. Thuốc sinh học Tập kỳ 1.8 EC có hiệu lực cao và kéo dài đối với sâu hại. Một số loại thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ tốt như thuốc Ridomil 0,5% có hiệu lực cao trong phòng bệnh héo rũ gốc mốc trắng do nấm S. rolsii hại cây Bạch truật.
Liên kết