Nghiên cứu biểu hiện nồng độ kháng thể IgA1 từ huyết thanh người bình thường và bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan bằng sắc ký ái lực sepharose 4B-lectin mít Việt Nam

128 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2001

Số: 5

Trang: 16-18

Tìm hiểu biểu hiện của IgA1 huyết thanh bn ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG) nhờ ái lực tương tác đặc hiệu của nó với lectin mít trên cột sắc kí ái lực J1-Sepharose 4B và bằng kỹ thuật miễn dịch lectin enzym. Nguyên liệu là chế phẩm lectin mít (J1) được tinh chế bằng kỹ thuật sắc kí ái lực sepharose 4B-Mucin. Phân tích hàm lượng IgA1 từ 30 mẫu huyết thanh người khỏe mạnh bình thường và 30 mẫu huyết thanh bn UTBMTBG. IgA1 ở bn UTBMTBG cao gấp 2,76 lần so với người bình thường
Liên kết