Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị đông cứng khớp vai bằng bơm nong ổ khớp

261 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 29-33

Liên kết