Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến sốc sốt xuất huyết Dengue nặng theo phân độ mới của Tổ chức Y tế Thế giới tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, 2011-2012

308 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 4

Trang: 60-64


Liên kết