Nghiên cứu chẩn đoán lâm sàng và gen virus epstein-barr trong ung thư vòm mũi họng

152 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Đình Phúc 

Chuyên ngành: Tai Mũi Họng

Năm: 2006

Số trang: 152Tr.

Nghiên cứu ngẫu nhiên 91/200 BN chẩn đoán lâm sàng và mô bệnh học là ung thư vòm mũi họng (UYVMH). Kết luận: tỷ lệ nam/nữ là 3/1, tuổi 40-69 chiếm 79%, hay gặp nhất tuổi 48-52. Mô bệnh học: typ III-UCNT 92%, typ II-KBMKSH 6%. Lâm sàng T4 55,5%, T3 13%, T1 và T2 31,5%,… Có thể gặp di căn xa ngay từ lần khám đầu tiên (1,5%). Chẩn đoán nhầm và cạm bẫy lâm sàng 42%. Đối chiếu chẩn đoán lâm sàng, mô bệnh học và gen EBV: dấu hiệu gợi ý sớm: đau đầu 39,5%, ù tai 29,5%, hạch cổ to 18%,… Các dấu hiệu gợi ý sớm đi đơn độc 65,5%, đi phối hợp 34,5%. Hạch thường xuất hiện đơn lẻ (18%), đau đầu phối hợp với tai và mũi 55,89%. Hạch cổ di căn thể thâm nhiễm 40%, thể sùi 14,5%. Thông báo tỷ lệ đối chiếu chẩn đoán gen EBV, mô bệnh học và lâm sàng.

Liên kết