Nghiên cứu chế tạo kháng thể kháng edwardsiella ictaluri gây bệnh mủ gan ở cá tra bằng công nghệ tạo kháng thể IGY ở gà

177 August 31, 2017 1

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2010

Số: đặc biệt chào mừng ngày gặp mặt liên viện hàng năm về giảng dạy và nghiên cứu miễn dịch học lần thứ 20

Trang: 71-76

Liên kết