Nghiên cứu chỉ số đánh giá tình trạng stress oxy hóa và tác dụng chống oxy hóa của Belaf ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

180 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 20-28


Liên kết