Nghiên cứu chiết tách phospholipid từ phổi lợn để chế tạo chất diện hoạt

92 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1998

Số: 10

Trang: 15-17

Nguyên liệu: Phổi lợn tươi, hoá chất, dung môi. Phương pháp tốt nhất để chiết PL từ phổi lợn là phương pháp ngâm lạnh với hệ dung môi cloroform-methanol (2:1) và tỷ lệ giữa nguyên liệu/dung môi là 1/30. Dùng ethyl acetat đã loại bỏ được lipid trung tính không cần thiết và cho chế phẩm có hàm lượng PL đạt độ tinh khiết cao. Phospholipid chiết từ phổi lợn có chứa chủ yếu là phosphatidyl serin, phosphatidyl cholin, phosphatidyl glycerol, sphingomyelin với tổng hàm lượng PL là 86% so với PL toàn phần. Khả năng ứng dụng thực tế: phổi lợn rẻ tiền, tách chiết thuận lợi
Liên kết