Nghiên cứu chức năng tâm trương thất trái ở người bình thường và trên một số bệnh nhân tim mạch bằng siêu âm Doppler

192 August 23, 2017 0

Tác giả: Phạm Nguyên Sơn 

Chuyên ngành: Bệnh học Nội khoa

Năm: 2002

Số trang: 174 Tr.

Nghiên cứu phổ Doppler dòng chảy qua van hai lá và dòng tĩnh mạch phổi 176 người bình thường, 82 BN tăng huyết áp (THA) và 31 BN sau nhồi máu cơ tim (NMCT). Kết luận: tác giả đưa ra những thông số ở người bình thường góp phần làm tiêu chuẩn để đánh giá chức năng tâm trương trong các bệnh tim mạch. Suy chức năng tâm trương ở BN THA: rối loạn khả năng thư giãn và tính chun giãn của thất trái được thể hiện bằng giảm vận tốc và tích phân vận tốc–thời gian của sóng D, tăng vận tốc và thời gian của sóng a trên phổ Doppler dòng tĩnh mạch phổi. Suy chức năng tâm trương xảy ra sớm trước khi có phì đại thất trái và trở nên nặng khi xuất hiện phì đại thất trái. Suy chức năng tâm trương ở BN NMCT: suy chức năng tâm trương gồm rối loạn khả năng thư giãn và tính chun giãn của thất trái, trong đó rối loạn tính chun giãn của thất trái là khá nặng. Tỷ lệ suy chức năng tâm trương ở thành trước giống ở thành sau dưới nhưng với mức độ nặng hơn.
Liên kết