Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học viêm tai giữa ứ dịch ở trẻ em phường Trung Tự và một vài phường khác thuộc Hà Nội

89 August 23, 2017 2

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài An 

Chuyên ngành: Tai Mũi Họng

Năm: 2003

Số trang: 115Tr.

Nghiên cứu trẻ em từ 1-14 tuổi, tại nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học tại phường Trung Tự và một vài phường khác ở Hà Nội. Kết luận: tỷ lệ mắc viêm tai giữa ứ dịch (VTGƯD) mùa đông 16%, mùa hè 10% và VTGƯD kéo dài 9%. Bệnh thường mắc ở 2 tai, tai trái nhiều hơn phải. Các yếu tố nguy cơ: tuổi nhà trẻ mắc nhiều nhất, mẫu giáo và trường học giảm hẳn. Trai mắc nhiều hơn gái. Trẻ trọng lượng nhỏ khi sinh, trẻ không được bú mẹ, suy dinh dưỡng, có dị tật bẩm sinh ở vùng TMH có nguy cơ cao hơn. Trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp trên kéo dài nguy cơ mắc cao gấp 5 lần. Mẹ trình độ văn hoá thấp, khói thuốc lá, mùa đông lạnh ẩm có ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc.
Liên kết