Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh đông cứng khớp vai và hiệu quả điều trị bằng bơm nong ổ khớp dưới hướng dẫn của Xquang

193 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Sơn 

Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Năm: 2012

Số trang: 119 tr.


Liên kết