Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật và xác định tên khoa học cây ô đầu trồng ở Sa Pa (Lào Cai)

146 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2005

Số: 3

Trang: 77-80

Nghiên cứu đặc điểm hình thái thực vật và xác định tên khoa học cây Ô Đầu trồng ở Sa Pa ( Lào Cai), thu thập được 40 mẫu, có đầy đủ hoa quả, đang được lưu trữ ở Bảo tàng mẫu của Viện Dược liệu và Bộ môn Thực vật Dược vào tháng 9/2003 - 10/2003 cho thấy: Đặc điểm điển hình về dạng sống là cây thân cỏ sống lâu năm, có rễ cái, lá đơn, mọc so trên thân cây, chia hình chân vịt. Cụm hoa mọc thành chùm, cuống nhỏ có 2 lá bắc con. Hoa lưỡng tính, đối xứng hai bên. Đài hình cánh hoa, màu tía xanh: lá đài dưới 2, hình thuôn hẹp; lá đài bên 2, gần hình tròn; lá đài trên cong hình mũ. Cánh hoa 2, có môi và móng. Nhị nhiều, bào phấn hình cầu đến ellip. Lá noãn 5; vòi nhuỵ ngắn, bền. Các mẫu Ô đầu thu được ở Sa Pa thuộc chi Aconitum L. Qua nghiên cứu đã xác định cây Ô đầu hiện đang được trồng ở Sa Pa có tên khoa học là Aconitum carmichaelii Debx, hoặc Aconitum carmichaelli Debx. var. carmichaelli, họ Mao lương ( Ranunculaceae). Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu này cũng khẳng định các mẫu cây ô đầu đã thu được ở huyện Sa Pa trước kia, hiện đang lưu trữ tại Viện Dược liệu vẫn thuộc loài trên, chứ không phải là loài A.fortunei Hemsi.
Liên kết