Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thái độ xử trí đối với thai phụ bị xuất huyết giảm tiểu cầu chưa rõ nguyên nhân tại Bệnh viện Bạch Mai

55 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 53-57

Liên kết