Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, xét nghiệm u nhú khí- phế quản ở người lớn

176 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Chi Lăng 

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2007

Số: SĐB chào mừng hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ 2

Trang: 449-453


Liên kết