Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của thoái hóa võng mạc chu biên trên mắt cận thị và điều trị dự phòng bằng laser

61 August 31, 2017 0

Tác giả: Cung Hồng Sơn 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 55-58

Liên kết