Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và các biến đổi sinh học của bệnh viêm cầu thận cấp tiên phát ở trẻ em ở bệnh viện nhi trung ương từ 11/2003 đến 10/2004

190 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2005

Số: 6

Trang: 50-55

Liên kết