Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và các biến đổi sinh học của bệnh viêm cầu thận cấp tiên phát ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trương ương từ 11/2003 đến 10/2004

114 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2005

Số: ÐB

Trang: 50-55

Liên kết