Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của trẻ bị bệnh tay chân miệng nhập viện điều trị tại Bệnh Viện Nhi Đồng Cần Thơ 2011

278 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 4

Trang: 31-35

 
Liên kết