Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và điện tim bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại biên vào khoa cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai trong 5 năm 2002-2006

187 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2007

Số: 18

Trang: 41-46

Liên kết