Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và vi sinh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do Acinetobacter Baumannii (2011-2012)

206 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hà 

Năm: 2015

Số trang: 148

Liên kết