Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng,tổn thương trong mổ và kết quả điều trị chấn thương - vết thương gan trên 152 trường hợp tại bệnh viện Việt Đức từ 1/2001 - 12/2005

190 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 12

Trang: 334-344

Liên kết