Nghiên cứu đặc điểm tổn thương UTTBG trên siêu âm

260 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1999

Số: 1

Trang: 23-26

Từ khóa: Siêu âm gan

Liên kết