Nghiên cứu dạng bào chế và tiền lâm sàng của thuốc Artesunat kết hợp với Piperaquin để làm thuốc chữa sốt rét

167 August 31, 2017 0

Tác giả: Trịnh Ngọc Hải 

Năm: 2006

Số trang: 31tr.

Nghiên cứu dạng bào chế artesunat kết hợp với piperaquin và tác dụng của thuốc đối với ký sinh trùng sốt rét invitro và invivo trên súc vật thực nghiệm. Kết quả đã bào chế được 4 dạng thuốc Artesunat kết hợp với piperaquin đạt tiêu chuẩn thuốc viên theo Dược đIển Việt Nam III. Về tác dụng invitro và invivo: Thuốc arterquin 1,2,3,4 có tác dụng ức chế ký sinh trùng sốt rét trên chủng nhậy chloroquin tốt hơn 1,5-2 lần so với chủng kháng. Tác dụng ức chế ký sinh trùng của các thuốc phối hợp tốt hơn so với dùng đơn thuần, đặc biệt với chủng nhậy chloroquin. Tất cả các mẫu thuốc số 1,2 và 4 đều cắt ký sinh trùng p.berghei kháng chloroquin trong vòng 3 ngày sau khi uống thuốc. Sau 28 ngày điều trị vẫn còn tỷ lệ tái phát nhưng chuột còn sống 100%. Mẫu thuốc số 3 khỏi bệnh hoàn toàn và không tái phát sau 28 ngày điều trị.
Liên kết