Nghiên cứu đánh giá tác dụng phác đồ fufol + aslem trong điều trị bổ trợ sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng

77 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 20-25


Liên kết