Nghiên cứu dị ứng thuốc chống lao trên bệnh nhân lao điều trị nội trú tại viện lao và bệnh phổi TW

120 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn 

Năm: 2005

Số: 4

Trang: 52-57

Liên kết