Nghiên cứu diễn biến sâu bệnh hại trên một số cây thuốc quan trọng vụ đông xuân 2003 - 2004 tại trung tâm nghiên cứu và chế biến cây thuốc Hà Nội

98 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2005

Số: 1

Trang: 12-16

Điều tra thu thập và giám định tình hình sâu bệnh trên 7 loài cây thuốc trồng ở Hà Nội và các vùng lân cận từ tháng 9/2003 đến 9/2004. Kết quả: Có 43 loài côn trùng và nhện gây hại thuộc 21 họ và 4 bộ. Trong đó bộ cách vảy có 13 loài chiếm (31,41%), bộ cánh cứng 11 loài (26,83%), bộ cánh nửa 8 loài (19,51%)... Trên 7 cây thuốc trồng ở Hà Nội và phụ cận có 43 loài sâu và 21 loài bệnh hại. Có 7 loài côn trùng và nhện hại nghiêm trọng là sâu khoang, sâu cuốn lá, bọ xít xanh, bọ xít gai, nhện trắng, sâu xanh bướm trắng và sâu xanh. Có 3 loài bệnh hại quan trọng là bệnh đốm lá, bệnh héo lá xanh và bệnh thối vi khuẩn. Nhìn chung, mật độ sâu và tỷ lệ bệnh phụ thuộc vào sự gia tăng dần của nhiệt độ, thời gian phát triển của cây (đa số sâu bệnh hại nhiều khi cây có nụ ra hoa).
Liên kết