Nghiên cứu điều kiện lao động ảnh hưởng tới sức khỏe bệnh tật của công nhân sản xuất bê tông xây dựng Hà Nội và hiệu quả giải pháp phòng ngừa

178 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường 

Năm: 2009

Số trang: 224Tr.

Luận án có các mục tiêu sau:
1.   Mô tả thực trạng môi trường và điều kiện lao động của công nhân công ty bê tông xây dựng Hà Nội (2005-2008).
2.   Phân tích thực trạng sức khỏe, cơ cấu bệnh và công tác chăm sóc sức khoẻ công nhân của công ty bê tông xây dựng Hà Nội.
3.   Đánh giá hiệu quả bước đầu một số giải pháp can thiệp nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh lao động và sức khỏe công nhân công ty bê tông xây dựng Hà Nội  (2007-2008).
 Kết quả nghiên cứu đưa ra những kết luận sau:
1. Môi trường lao động bị ô nhiễm bởi nhiều yếu tố lý, hoá nghiêm trọng và phổ biến nhất là ô nhiễm bụi. Trong khi ý thức một bộ phận công nhân sử dụng phương tiện bảo hộ lao động chưa tốt, lại phải làm việc trong điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt (nắng, nóng) chịu tác động của nhiệt độ cao làm tăng nguy cơ phơi nhiễm với bụi.
Sức khoẻ của công nhân loại II là chủ yếu (63,83%); loại I: 15,67%, loại III : 20%, loại IV: 0,5%. Cơ cấu bệnh trong công nhân có liên quan với ô nhiễm bụi được biểu hiện khá rõ, một số bệnh có tỷ lệ mắc cao.
2. Sau 16 tháng triển khai ứng dụng 3 nhóm giải pháp dự phòng: kỹ thuật, y tế vàphòng hộ cá nhân tại một số đơn vị sản xuất bê tông; điều kiện vệ sinh lao động, sức khỏe và công tác chăm sóc sức khoẻ công nhân được cải thiện rõ rệt.
3. Công nhân đã nâng cao được kiến thức, thực hành về chăm sóc sức khoẻ, dự phòng bệnh nghề nghiệp, các biện pháp về vệ sinh an toàn lao động tốt hơn, tỷ lệ công nhân mang mặc, sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân trong giờ làm việc sau can thiệp tăng lên rõ rệt so với trước can thiệp.
 
Liên kết