Nghiên cứu độc tính và ảnh hưởng của dihydroartemisinin lên một số chỉ số sinh học ở động vật thực nghiệm

225 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường 

Chuyên ngành: Sinh lý bệnh học

Năm: 2003

Số trang: 24 Tr.

Thực nghiện trên thỏ, chuột nhắt và chuột cống trắng, từ 10/1997-10/2002. Kết quả: liều độc cấp LD50 của dihydroarttemisinin theo đường uống của chuột nhắt là 1150mg/kg. Độc tính bán cấp của dihydroarttemisinin theo đường uống của thỏ: với liều 20mg/kg thể trọng x 28 ngày không làm thay đổi chỉ số huyết học, điện tim, nhưng làm tăng có ý nghĩa hàm lượng SGPT. Với liều 50mg/kg thể trọng x 28 ngày dihydroarttemisinin không ảnh hưởng đến điện não, nhưng ảnh hưởng đến một số chỉ số huyết học với mức độ không đáng kể. Dihydroarttemisinin không ảnh hưởng đến hoạt động thần kinh cấp cao với liều 25mg/kg, 50mg/kg thể trọng ở chuột cống; liều 50mg/kg, 100mg/kg ở chuột nhắt. Dihydroarttemisinin liều 100mg/kg thể trọng, đường uống không gây đột biến nhiễm sắc thể ở tế bào tủy xương và tế bào tinh hoàn. Dihydroarttemisinin liều 100mg/kg đường uống ảnh hưởng rõ đến sự phát triển phôi thai chuột chửa.
Liên kết