Nghiên cứu giá trị của phương pháp điện quang can thiệp trong điều trị thông động mạch cảnh - xoang hang trực tiếp

210 August 23, 2017 0

Tác giả: Bùi Văn Giang 

Chuyên ngành: X-quang

Năm: 2010

Số trang: 104Tr.


Liên kết