Nghiên cứu giải phẫu động mạch vành trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 64 lớp so với hình ảnh mạch qua da

1729 May 03, 2018 7

Tác giả: Vũ Duy Tùng 

Cơ quan tổ chức bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội

Chuyên ngành: Giải phẫu người

Năm: 2016

Số trang: 167

Liên kết