Nghiên cứu hiệu qủa bảo vệ phóng xạ của Flavonoid chiết xuất từ vỏ đậu xanh (Vigna Aureus - Fabaceae) trên chuột nhắt trắng

195 April 11, 2017 0

Tạp chí: Thông tin y học

Năm: 1995

Số: 8

Trang: 11-15

Liên kết